Vragen en klachten

Bij vragen en klachten kan u steeds terecht bij de verantwoordelijke, Doms Nadine (GSM : 0496/92.35.56) pedagogische ondersteuners of bij onze begeleid(er)sters. Van welke aard deze klacht ook is, aarzel niet contact op te nemen voor een persoonlijk gesprek zodoende dat wij uw klacht grondig kunnen behandelen en de nodige maatregelen nemen om dit in de toekomst te vermijden.
Bij de aanvang zullen wij u onze klachtenprocedure bezorgen alsook een klachtenformulier, zo kunt u ook een klacht anoniem aan ons mededelen. Doordat u klachten meldt kunnen wij hieruit leren, verbeteringen aanbrengen e.d., doordat we dag in dag uit in de omgeving zitten zien we niet alles en is jullie raad en opmerkingen van harte welkom.

Bent u bij de opvolging niet tevreden kan u alsnog terecht bij

Kind en Gezin

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

Tel : 02/533.14.14
Email : klachtendienst@kindengezin.be

Zoals opgelegd in het nieuw decreet hebben wij  een kwaliteitshandboek.