Verzekering

Wij zijn voorzien van een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid voor elk kind dat in ons kinderdagverblijf aanwezig is. Wij beschikken ook over een verzekering voor lichamelijke schade (volgens nieuw decreet april 2014).

Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24uur na de feiten gebeuren aan de leidinggevende of haar vervanger. De leidinggevende brengt de verzekeringsinstelling op de hoogte.