Inschrijving

Bij de inschrijving vragen wij 75 euro inschrijvingsgeld en een borg van 250 euro per kind. De borg zal ingehouden worden indien u voor de aanvang van het opvangplan beslist uw kindje niet te brengen.

Indien u na de opstart van het opvangplan dit wenst stop te zetten dan dient u een opzeg van 2 maand te respecteren, telkens ingaand de eerste van de maand die volgt op de opzeg. Ook wij houden ons aan deze opzegtermijn.

De borg wordt u terugbetaald indien u de opzeg respecteerd en alle bedragen van de opvang betaald zijn. Bij wanbetaling zijn wij genoodzaakt een einde te stellen aan de overeenkomst en zal de borg ingehouden worden. Hierbij vervalt de opzegtermijn van 2 maand en kan er onmiddellijk een einde gesteld worden aan het opvangplan. Ook kunnen wij een onmiddellijk einde stellen aan het opvangplan in het belang van het kind dwz is het kind ouder dan zes maand en nog nooit in een opvang geweest is en deze zodanige aanpassingsproblemen heeft . We nemen hiervoor een proefperiode van 1 maand.