Voeding

In ons kinderdagverblijf krijgt uw kindje de nodige voeding op de aangepaste tijden en aangepast aan de leeftijd. Onze voeding is voldoende gevarieerd en evenwichtig.

Gelieve voor uw baby de nodige flesvoeding te voorzien. Wij passen hun voedingsmomenten individueel aan, gelieve hiervoor het heen -en weerschriftje te gebruiken om hun laatste voeding te noteren ! Wij vragen u rekening te houden met de tijdstippen dat wij uw kindje pas vanaf 9 uur ‘s ochtends kunnen voeden, dit door organisatorische redenen. (Het brengen van alle kindjes)

Indien uw kindje vaste voeding eet, voorzien wij vaste eetmomenten. Deze vaste momenten zijn om 9 uur, 11 uur, 15 uur en 18uur.

Wanneer je kind een dieet moet volgen zal de opvang hieraan in de mate van het mogelijke tegemoetkomen. Gelieve hierover afspraken te maken met de leidinggevende, in welke mate wij hierin tegemoet kunnen komen. Pas wel op niet als er een vermoeden is. Er moet duidelijk een attest van een arts afgeleverd worden.